Scroll to top

Graduate programmer samt elev-, lærlinge- og trainee-uddannelser gør virksomheder mere attraktive

MENINGSMÅLING:
Mange er enige i, at uddannelsesprogrammer styrker virksomheders attraktivitet blandt unge. Det viser Bruun & Partneres nye meningsmåling blandt professionelle, der arbejder med tiltrækning af unge.
Næsten 95% af respondenterne mener, at graduate programmer, trainee-uddannelser samt elev- og lærlingeuddannelser gør virksomheder mere eller meget mere attraktive.
I kølvandet på mediernes nyhedsstrøm om mangel på kvalificeret arbejdskraft i det spirende økonomiske opsving, har Bruun & Partnere gennemført en meningsmåling blandt ledere og andre ansatte, der typisk er optaget af Employer Branding og tiltrækning af unge.

”Vi har ønsket at kaste lidt uvidenskabeligt lys over, hvad private og offentlige virksomheder mener om virksomheders attraktivitet i forhold til tiltrækning af de rigtigste unge talenter under et økonomisk opsving”, siger Christian Bruun, der er administrerende direktør hos Bruun & Partnere.

 

Bred enighed om vigtigheden af uddannelsesprogrammer

Af meningsmålingen fremgår det, at langt de fleste af respondenterne er enige i, at graduate programmer, trainee-uddannelser samt lærlinge- og elevuddannelser gør virksomheder mere attraktive blandt unge.

Nedenstående svarfordeling på spørgsmålet i meningsmålingen viser, at næsten 95% mener, at uddannelsesprogrammerne gør virksomheder mere eller meget mere attraktive.

Generelt er det Bruun & Partneres vurdering, at virksomhedernes mening om uddannelsesprogrammernes indflydelse på virksomhedens attraktivitet er et godt tegn fra danske virksomheder.

Christian Bruun uddyber og fortæller: ”Hvert år er vi i personlig kontakt med tusindvis af unge og gennemfører en række kvalitative studier af deres forventninger og krav til en attraktiv uddannelse og karriere. I den forbindelse bliver gode indslusnings- og uddannelsesprogrammer ofte nævnt som en tiltrækkende faktor”.

Tidligere har vi også udgivet et interview med tre unge handelsgymnasieelever, der alle fremhævede trainee-uddannelser som en god karrierevej, men at for få unge kender til dem.

Større krav til virksomhedens attraktivitet

Endvidere indikerer målingen, at virksomheder klart mener, at der er en sammenhæng mellem kravene til virksomhedens attraktivitet og den øgede efterspørgsel efter veluddannet arbejdskraft under et økonomisk opsving.

Ingen af respondenterne er uenige i, at det økonomiske opsving vil øge efterspørgslen efter graduates, elever, lærlinge og trainees. Hele 92% af respondenterne siger de er enige eller meget enige. Kun 8% mener ”hverken eller”.

I samme forbindelse bad vi om respondenternes mening i forhold til spørgsmålet: ”Hvor enig er du i, at det økonomiske opsving stiller større krav til virksomhedens attraktivitet i forhold til veluddannet arbejdskraft?”. Lidt over 84% var enige eller meget enige, hvilket fremgår af nedenstående svarfordeling.

Med disse tilkendegivelser i meningsmålingen er det næppe overraskende, at 70% er enige eller meget enige i, at virksomheder bør prioritere flere ressourcer til HR, kommunikation og markedsføring for at undgå mangel på veluddannet arbejdskraft inden for få år.

Hvad er din mening?

Meningsmålingen er besvaret af 38 repræsentanter fra private og offentlige virksomheder i sommeren 2015. I kommentarfeltet herunder er du meget velkommen til at give din personlige mening til kende om mangel på kvalificeret arbejdskraft under et økonomisk opsving.