Scroll to top

HVAD ER CAREER BRANDING? ET NUTIDIGT OPGØR MED EMPLOYER BRANDING

Først den helt korte version.

Career Branding er et helt centralt tema for uddannelsessteder, brancher og virksomheder, der ønsker at tiltrække og uddanne nye studerende, elever, lærlinge, trainees og graduates.

Career Branding er markedsføring af uddannelses- og karriereveje blandt de helt rette målgrupper af unge talenter.

Der er mere til det.

Career Branding er nært beslægtet med Employer Branding, men er samtidig et vigtigt opgør med 90’ernes og 00’ernes måde at tænke Employer Branding som en stærk og langtidsholdbar styrkeposition.

De forretningsmæssige og strategiske mål er fortsat fælles for de to begreber.

Det gælder fortsat om, at opnå en styrkeposition som den foretrukne udbyder af attraktive uddannelsesprogrammer og karrieremuligheder blandt de mest ideelle unge talenter.

En stærk position reducerer rekrutteringsomkostninger og øger rekrutteringshastigheden på længere sigt. Samtidig sikres en potentiel pipeline af den rette talentmasse i forhold til optag og videre vækst.

 

Kamp om unge talenter i ny virkelighed

Du har nok hørt det før.

Der er færre unge på vej ud på arbejdsmarkedet!

Og de fravælger både erhvervsuddannelser og de mest efterspurgte videregående uddannelsesretninger inden for ingeniør, IT og naturvidenskab.

Samtidig er den erfarne del af arbejdsstyrken på tærsklen til at forlade arbejdsmarkedet som pensionister.

Med andre ord falder udbuddet af veluddannet og kvalificeret arbejdskraft de kommende år. Derudover er det overvejende sandsynligt, at den økonomiske vækst vil stige.

Den strategisk vigtige kamp om talent er i fuld gang i en ny virkelighed med et forandret mediebillede, nye kommunikationsformer, digital transformation og disruptive forretningsmodeller.

 

Agil og netværksbaseret taleposition

Tidligere var Employer Branding kendetegnet ved en langvarig og troværdig kommunikationsindsats for at blive husket og anerkendt for de rette værdier og holdninger på såvel kort som lang sigt.

Det gælder på sin vis stadig, men præmisserne for at opnå et stærkt brand har ændret sig i forhold til de nutidige generationer, der skal vælge uddannelse og karriere.

Især digital kommunikation, sociale medier og mytiske forestillinger om unge-generationerne stiller nye krav til, hvordan en uddannelsesinstitution eller en virksomhed opnår en attraktiv styrkeposition.

Modsat manges fordomme, så er talentfulde unge faktisk optaget af fremtiden. Fremtiden er i morgen og om mange år. Og i overmorgen er fremtiden anderledes, hvis betydningsfulde influenter og rollemodeller i den digitale nyhedsstrøm siger noget andet.

Det er naturligvis en karikeret fortælling.

Men det er alligevel en vigtig præmis at forstå i bestræbelserne på at opnå et stærkt Career Brand på hele eller udvalgte dele af de unges rejse fra folkeskole til tiltrædelse i det første job eller på uddannelses- og karriereprogram.

Til forskel for den ensartede, kontrollerede og langsigtede kommunikationsindsats, så skal virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejde med nye og mere agile, dialogbaserede og oplevelsesbaserede branding strategier, der lytter med hos målgruppen og ”oftere giver dem og deres netværk noget relevant at snakke om”.

I forlængelse heraf er det en vigtig pointe, at huske på, at unges naturlige netværk er mere omfangsrigt end dit!

Deres netværk er ikke begrænset til nære relationer som medstuderende, venner, familie, lærere, vejleder og mentor.

Unges (digitale) netværk favner også statsledere, livsstilsbloggere, fodboldstjerner, virksomhedsledere, reality-stjerner, forbrydere, aktivister, iværksættere og måske din egen chef.

Helt enkelt gælder Career Branding om, at opnå en række af relevante talepositioner i de ideelle målgrupper.

Det er vigtigt, at hver enkelt taleposition er forbundet med oplevelser og indhold, der gør en forskel og er værd at dele med andre.  Forståelse for de ideelle talenters livs- og karriereaspiration samt følelsesladede og autentiske budskaber øger sandsynligheden for succes.

Endelig er det vigtigst, at uddannelsesinstitutioner og virksomheder initierer og tager kontrol over indledningen på branding-rejsen. Efterfølgende bør organisation og ledelse være beredte på at justere og tilpasse brandingen som rejsen udvikler sig med forskellige fortolkninger og fortællinger i målgruppen og i deres (digitale) netværk.