Scroll to top

De 3 bedste råd til andre kampagneledere

Det kan være en stor mundfuld at tiltrække de rette unge talenter til en branche. I et interview deler en af Danmarks mest erfarne kampagneledere sine 3 bedste råd, der tager afsæt i arbejdserfaringerne med ”Det Blå Danmark”.

Interviewet med Anne Bay Riisager foregår i et mondænt mødelokale hos Rederiforeningen på Amaliegade i København. På adressen udvikles, koordineres og administreres en af Danmarks største kampagner, der har til formål at tiltrække unge til den maritime branches uddannelser og karrieremuligheder.

Anne Bay Riisager står i spidsen for kampagnen, der genkendes som ”Det Blå Danmark”. Hun har mere end 10 års erfaring som kampagneleder for FSR/FRR (revisionsbranchen) og de sidste 3 år for hele den maritime branche.

Her fortæller hun om kampagnen, sine erfaringer som kampagneleder hos Danmarks Rederiforening og videregiver 3 gode råd til ligesindede i andre brancher.

Mangel på velkvalificerede ansøgninger

I 2006/2007 erkendte den maritime branche, at der var behov for en fælles og centralt koordineret indsats for at øge kendskabet til uddannelses- og karrieremulighederne blandt unge mellem 18 og 28 år. Konkret erkendte branchen, at de ikke modtog tilstrækkeligt mange kvalificerede ansøgninger trods attraktive uddannelses- og karrieremuligheder.

Fastholdelse af kendskabsgrad på 40 % og konkrete resultater

Kampagnen har eksisteret siden 2007 og har været under konstant udvikling gennem både lav- og højkonjunktur. De sidste 3 år har kampagnen haft fokus på fastholdelse af kendskabsgrad til branchen og prioritering af målrettede aktiviteter med målbare resultater.

Det har været nødvendigt med et langt sejt træk og det har givet kampagnen den fornødne effekt, forklarer Anne Bay Riisager: ”De unges glemselskurve er stejl og uanset konjunkturerne har vi som mål at fastholde vores nuværende kendskabsgrad på 40 % i målgruppen. Vores indledende nulpunktsanalyse i 2007 viste, at de unges kendskab til branchen lå på 4 %, så de enkelte uddannelser og virksomheder har naturligvis også mærket en betydelig forbedring af ansøgerfeltet”.

I dag melder de maritime uddannelser om ventelister og en højere gennemførselsprocent. Derudover fortæller Anne Bay Riisager, at kampagnens informations- og oplevelsesevents tiltrækker dygtige unge mennesker med et solidt talentpotentiale for branchen. Konkret er der rederier, der opfordrer de rette junior-kandidater til at søge de forskellige trainee-programmer, når de møder dem første gang på dagen.

De sidste 3 år er kampagnens konkrete resultater direkte afledt af den benhårde prioritering af målgruppen af 18-28 årige. ”Vi har behov for at måle og vise resultater i branchen. I den forbindelse har vi de bedste erfaringer med face-to-face aktiviteter, biografreklamer og digitale medier”, siger Anne Bay Riisager.

Hun fortsætter og siger: ”De sidste 3 år har vi bemærket et enormt behov for hele tiden at være en opsigtsvækkende del af de unges nyhedsstrøm på skolerne, i sociale medier og på de rette digitale platforme. Her kan vi også nemmere måle effekten og dokumentere den i forhold til branchens virksomheder.”

Branchens virksomheder engagerer sig i kampagnen

Selvom branchens virksomheder naturligvis har skullet vænne sig til nye måder at gøre tingene på, så har virksomhedernes engagement i kampagneaktiviteterne overrasket kampagnelederen positivt. ”De forskellige virksomheder stiller op med de bedste folk, forplejning, lokaler og mange andre elementer til vores aktiviteter. De er bevidste om, at der konkurrence om de rette talenter, så selv om de ikke har et akut behov for nye trainees i år, så ved de godt, at de skal være med i kampen for at sikre sig ansøgere til næste år – og årene fremover”, siger Anne Bay Riisager.

Råd nummer 1: Netværksdelen er afgørende for mit job

I dette interview har vi bedt Anne Bay Riisager om at videregive sine 3 bedste råd til andre kampagneledere i andre brancher.

Hun fortæller, at kampagnens succes er afhængig af, at der bliver lyttet til virksomhedernes behov, så den hele tiden kan blive udviklet: ”Eksempelvis oplever jeg, at branchens virksomheder i stigende grad ønsker at rekruttere junior-kandidater på bachelorniveau frem for ungdomsuddannelsesniveau. Det forsøger vi at imødekomme og tilpasser kampagnen.”.

Af samme årsag fremhæver hun netværksdelen som det vigtigste råd til andre kampagneledere: ”Det er vigtigt at være udadvendt, opsøgende og imødekommende for at samle de rette folk om et rundt bord og overbevise dem om fordelene ved at være aktiv i en fælles branchekampagne”.

Råd nummer 2: Pålidelige relationer og forhandling
Som det andet råd pointerer Anne Bay Riisager, at det er vigtigt med pålidelige relationer til leverandører og samarbejdspartnere.

Hun uddyber og siger: ”Man skal forholde sig kritisk og turde forhandle de rigtige priser, produkter og løsninger med leverandørerne og samarbejdspartnerne. Med risiko for et benhårdt personligt image, så er det vigtigt, at der er fælles forståelse og klare aftaler om mål og resultat, så alle yder det maksimale”.

Råd nummer 3: Resultatorientering
Som det sidste råd peger hun på evnen til at være resultatorienteret som kampagneleder.

”Man skal kunne lide, at blive målt og vejet hele tiden. Jeg bliver målt på alt, men det er det der gør, at vi får ryddet ud i medier og aktiviteter, der ikke performer og samtidig er det de gode resultater, der giver branchens fortsatte opbakning”, afslutter Anne Bay Riisager.