Scroll to top

Danske Landbrugsskoler

Landbruget er økonomisk hårdt ramt, og det smitter negativt af på lysten til at blive landmand og drive landbrug. Derfor gik landets landbrugsskoler sammen om at skabe et fælles brandinginitiativ, der skal oplyse grundskoleelever om karrieremuligheder inden for landbruget.

Vi blev valgt som leverandør, og udviklede karrierespillet GREEN CARRER som vi i samarbejde med landbrugsskolerne spiller ude på landets grundskoler, men også i forbindelse med events og åbent hus arrangementer.

kategori: Spil

Danske Landbrugsskoler

  • Kunde

    Danske landbrugsskoler