Scroll to top

Tiltrækning af nye talenter er en brændende platform for dansk landbrugsrådgivning

Det er de færreste nyuddannede talenter fra universiteterne og handelshøjskolerne, der er bekendte med karrieremulighederne inden for landbrugsrådgivning. Det faktum gør landbrugsrådgivningens branchefællesskab nu op med, for at fastholde og udvikle konkurrenceevnen.

Landbrugssektoren har gennemgået en betydelig strukturudvikling, hvor landbrugsbedrifterne arbejder mere og mere professionelt med fødevareproduktion. Primær- og følgeindustrien beskæftiger tusindvis af mennesker i Danmark og eksporterer fødevarer for store milliardbeløb.

Strå i munden, høtyven over skulderen og beskidte gummistøvler er langt fra det billede, der kendetegner en landmand i dag. I dag er landmanden bedst beskrevet som ”landbrugsdirektør” for markant færre, større og langt mere komplekse fødevareproduktionsvirksomheder, der har flere forretningsben at stå på. Det faktum stiller helt nye krav til akademiske kompetencer, der fremover skal rådgive og udvikle sektoren.

Enighed om brændende platform

Strukturudviklingen er SEGES helt på forkant med. SEGES er et branchefællesskab inden for dansk landbrugsrådgivning og er tidligere kendt som Videncentret for Landbrug.

Branchens rådgivningsvirksomheder er enige om, at de har en fælles rekrutteringsudfordring, der er en brændende platform i forhold til konkurrenceevnen på længere sigt. Det fortæller direktør, Klaus Andersen fra LandboSyd: ”I vores branchefællesskab er vi enige om, at vi står over for en brændende platform i konkurrencen om de rette akademiske talenter. I de kommende år skal vi gøre os lækre og bl.a. tiltrække den samme type af økonomiske og kommercielle profiler, som typisk tiltrækkes af de andre store navne inden for rådgiver- og konsulentbranchen”

Klaus Andersen er også medlem af styregruppen for et landsdækkende kampagne-initiativ, der netop har til formål, at positionere sektorens 24 lokale rådgivningsvirksomheder som et naturligt førstevalg blandt de dygtigste kandidater fra handelshøjskoler og universiteter.

Nye profiler til ”menneske-business”

Fremover får branchen også behov for andre profiler end de dygtigste agronomer med fagligheden i orden: ”Vores virksomheder får brug for at tiltrække nye profiler. Vi får brug for nye profiler inden for eksempelvis økonomi, revision og forretningsudvikling”, fortæller Klaus Andersen.

Han fortsætter: ”Samtidig truer de små årgange og der bliver kamp om de bedste hoveder. Vi er i en ”menneske-business” og vi er dybt afhængige af de mennesker vi har ansat. Derfor er det afgørende for vores succes, at vi tiltrækker fagligt kompetente kandidater, der også har en værdiskabende personlighed. Det er vores konkurrenceparameter”.

Mere forretning. Mindre forening, traktor og gris

Klaus Andersen vurderer, at der er behov for at fortælle en ny og anderledes historie, der gør de rette talenter opmærksomme på karrieremulighederne inden for professionel virksomhedsrådgivning og strategiarbejde inden for landbrugssektoren.

”Vi skal fortælle en historie, der også handler om andet end foreningspolitik, traktorer og grise”, fortæller han og afslutter med et eksempel, der har været med til at sætte tankerne i gang hos ham: ”På et tidspunkt havde vi en cand.negot ansat. Han havde tidligere arbejdet med investering og ejendomsprojekter i udlandet. Vedkommende kunne absolut noget vi ikke selv kunne, så det synes jeg er et godt eksempel på rekruttering til ny viden og fremdrift”.