Scroll to top

Sæt employer branding på spil og få engagerede ansøgere

At forstå en virksomheds Employer Brand, handler om at forstå værditilbuddet, fornemme menneskene, arbejdsopgaverne og processerne bag. Det er meget mere end potentielle ansøgere kan opfange ved at se en video, læse en tekst eller se en PowerPoint præsentation.
Gennem spil får potentielle medarbejdere en realistisk og troværdig oplevelse af disse elementer, der oftest danner rammen om en virksomheds Employer Value Proposition (EVP), som det kaldes med fagudtryk.

Når vi engagerer os i et spil, så accepterer vi spillets illusion og forsøger at vinde eller lykkes i spillets verden. Det skaber en stærk identifikation med den rolle vi påtager os og vi bliver meget hurtigt i stand til at se verden gennem rollens briller.

Med et veldesignet spil kan deltagerne rejse gennem virksomhedens verden – set indefra. Det giver mulighed for at opleve dynamikkerne og den spænding og de udfordringer, der reelt findes i virksomheden.

Realisme og feedback øger engagement

Det kræver, at spillet er opbygget omkring virkelige cases, materialer og situationer fra virksomheden. På samme måde skal man vurdere succes eller fejltagelser i spillet ud fra virkelige præmisser. Ellers lurer deltagerne det og illusionen brydes.

Både design og afvikling af et sådan spil, kræver oftest involvering af virksomhedens eller branchens egne specialister. De bør deltage med deres viden og erfaring og undervejs levere deres vurdering af deltagernes handlinger og reaktioner i spillet, hvilket giver spillet en enorm realisme og medfølgende engagement blandt deltagerne. Udfordringerne skal dog ikke være umulige, så deltagerne mister motivation og begejstring.

Effektfulde Employer Branding spil bør grundlæggende have karakter af en udfordrende simulation, der sætter deltagerne i en situation, hvor de både skal samarbejde (i hold) og konkurrere (mellem hold) i løsningen af en masse små opgaver, der er flettet grundigt sammen. Det kræver frem for alt samarbejde og kommunikation, men også en masse andre kompetencer, som spillet kan designes til at vægte mere eller mindre i forhold til virksomhedens kultur, strategi og krav til ideelle medarbejdere.

Tidligt vurdering af ansøgere

Ud over at deltagerne lærer en masse om virksomheden og deres egne reaktioner på den, så kan spil også give et stærkt indtryk af deltagernes evner og talenter for de ting, der er vigtige for at passe godt ind i virksomheden. Dvs. at Employer Branding spil også kan bruges som assessment værktøj.

De kompetencer som spillet designes til at udfordre og belønne, kan ses meget tydeligt, når man observerer deltagernes adfærd under spillet. Det kan bruges både til at give deltagerne direkte feedback på deres personlige valg, adfærd og stil, hvilket de værdsætter, men også anvendes til at udvælge særligt talentfulde kandidater blandt deltagerne.

Hvem der får flest point og vinder spillet er mindre vigtigt. Det er oplevelsen af at handle og gå på opdagelse i spillets og virksomhedens verden, møde levende og dygtige mennesker og få feedback på det og lære mere om sig selv og hvor man passer ind.