Scroll to top

Passioneret HR-konsulent finder inspiration til elevrekruttering fra flere kanter

Benedicte Christoffersen er en af 3 konsulenter, der arbejder med elevrekruttering og elevuddannelse i HR-afdelingen hos SKAT. Inspirationen til arbejdet får hun flere steder fra. Her fortæller hun om sin interesse for arbejdet med elever og hvor hun finder inspiration.
Trods Benedicte Christoffersens uddannelse og erfaring inden for driften, så har nye muligheder åbnet sig for hende: ”Mit helt store interesseområde er HR. Og SKAT er jo en spændende og alsidig arbejdsplads, hvor man heldigvis kan få lov til at prøve rigtig mange ting af. Derfor er jeg glad for, at jeg har fået mulighed for at videreuddanne mig med en HD i organisation og ledelse og har siden haft mulighed for at bringe disse kompetencer i spil i mit daglige arbejde”.

 

Optaget af unge mennesker

Efter nogle års pause begyndte SKAT igen i 2010, at rekruttere kontorelever inden for offentlig administration. I den forbindelse blev Benedicte en af dem, der fik ansvar for at ansætte og sørge for nogle af de i alt 160 elever, der skulle rekrutteres til organisationen.
Baggrunden for dette bunder i hendes ægte interesse for de nysgerrige unge mennesker: ”Jeg har undervist i offentlig administration som ekstern lærer, så jeg kender jo rigtig meget til målgruppen, deres skoleforløb og syntes det var fedt med de her unge mennesker, der kom ind i organisationen og stillede en masse spørgsmål”, fortæller hun.

Hun uddyber, hvorfor hun er optaget af unge mennesker: ”De kommer ind med den her undren og udfordrer os på den måde, vi gør tingene på. Derudover er det meget tilfredsstillende at gøre en forskel på deres vej og i deres uddannelses- og karriereforløb fra ansættelsesprocessen til de har gennemført den 2-årige uddannelse”.

 

Inspiration til rekruttering af elever fra flere sider

Inspirationen til arbejdet med elevrekruttering får Benedicte flere steder fra. Dels får hun inspirationen fra:

  • Andre organisationer i netværket
  • Medarbejdere
  • Skolerne
  • Eksterne konsulenter

Skolerne er en vigtig inspirationskilde når det gælder information om den aktuelle generation. Hun fortæller, at skolerne kan dele viden om målgruppens adfærd. ”Men det er også vigtigt, at vi i fællesskab får sikret det gode forløb med praksis og teori, der hænger sammen”, supplerer hun.

Kontorelever hos SKAT deltager i et fælles introduktionsforløb, når de starter uddannelsesforløbet. I den forbindelse har netværket med andre organisationer været inspirerende, siger Benedicte: ”Vi sidder spredt i SKAT, så for os er det især inspirerende at høre, hvordan andre gør for at sikre det indbyrdes netværk og fællesskab eleverne imellem.”

Fra eksterne konsulenter får hun især inspiration til hele rekrutteringsprocessen fra markedsføring af elevuddannelsen til vurdering af de mange ansøgere: ”Vi har brug for, at tiltrække og uddanne elever, der efterfølgende bliver gode medarbejdere i SKAT eller hos andre virksomheder. I den forbindelse har vi lært meget om, hvordan vi henvender os til unge og blander os i konkurrencen om tiltrækning af de rette talenter for netop os”, forklarer Benedicte Christoffersen.

 

Inspiration opbakning fra ledelsen

Hos SKAT er organisationen glade for eleverne. Eksempelvis medvirker personalelederne aktivt i ansættelsesprocessen af de nye elever, der helst skal have haft lidt fritidsjob-erfaring, kunne lide tal og i øvrigt er serviceorienterede og udviser ansvarlighed i forhold til opgaver og kollegaer.

I 2014 modtog SKAT 2.200 ansøgninger til 70 elevpladser fordelt over hele Danmark. Det stiller naturligvis krav til effektiv vurdering og udvælgelse af de rette ansøgere. I den forbindelse deltager de potentielle elev-kandidater i tre regionale assessment-events, der vækker begejstring hos SKATs ledelse – herunder på de sociale medier.

Ledelsesopbakning på sociale medier.

Ledelsens opbakning virker både inspirerende og motiverende
på Benedicte, der afslutter interviewet med at fortælle: ”Direktionen bakker op om elevuddannelserne og er med til at pege på områder, hvor vi skal have elever. Og direktionen har bakket op om vores assessment-events, som vi har forsøgt os med for første gang i år”.