Scroll to top

Guide til målgruppeafgrænsning for employer branding film

Denne guide hjælper dig til bedre målopfyldelse for virksomhedens employer branding-kampagne, der skal indeholde film og tiltrække ideelle ansøgere til elev- og lærlingeuddannelser samt til trainee- og graduate programmer. Professionel afgrænsning af målgruppen er et af de vigtigste skridt på vejen.

Film er et fantastisk virkemiddel i employer branding-kampagner henvendt til unge. Film kan nemmere og hurtigere fortælle den troværdige og motiverende historie om virksomhedens employer value proposition til unge, der skal træffe et vigtigt uddannelses- og karrierevalg.

For at opnå højeste grad af træfsikkerhed og målopfyldelse i kampagnen, så er det vigtigt, at historien rammer plet i hjerte og hjerne hos en velafgrænset målgruppe. Det er ikke nok med udsagn som: ”Vi skal nå ud til dygtige unge, der er i gang med en relevant uddannelse”.

En velafgrænset målgruppe bør afgrænses i både bredden og dybden.

Afgrænsning I bredden

Måske er du ikke bekendt med, hvordan du afgrænser en målgruppe af unge i bredden? Lad os hjælpe dig på vej med lidt professionel inspiration.

Som bekendt er der oftest forskel på, hvilke uddannelsesniveauer og uddannelsestyper der er relevante for netop din virksomhed og generelt for branchen.

Derfor er det naturligt, at du først og fremmest gør dig klart, fra hvilke uddannelsesniveauer og fra hvilkeuddannelsestyper, virksomheden foretrækker ansøgninger fra. Prioritér gerne.

Geografi spiller også en rolle i afgrænsningen af målgruppen. Mener du eksempelvis, at det er realistisk, at tiltrække unge ansøgere fra hele Danmark til ledige lærepladser eller graduate programmet på hovedkontoret i Kerteminde?

I det her tilfælde er det nok mere træfsikkert, at adressere unge fra relevante uddannelser i det regionale område.

Omvendt spiller geografisk afgrænsning af målgruppen en mindre rolle, hvis virksomhedens rekrutteringsbehov er fordelt på flere beliggenheder enten landsdækkende eller på tværs af flere regioner.

Som hovedregel bør du altså afgrænse din ideelle målgruppe i bredden med følgende parametre:

Foretrukne uddannelsesniveauer:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Erhvervsfaglige uddannelser
 • Erhvervsakademiuddannelser
 • Professionsbacheloruddannelser
 • Universitetsbacheloruddannelser
 • Kandidatuddannelser

Foretrukne uddannelsestyper:

 • Gymnasial: STX, HHX, HTX, HF/Studenterkursus
 • Erhvervsfaglig: EGU, EUX, Maritime uddannelser
 • Erhvervsakademi: Service, IT, marketing, laborant, finans m.m.
 • Profession: Design, pædagogik, teknik, samfund, sundhed m.m.
 • Bachelor & kandidat: Naturvidenskab, IT, ingeniør, sundhed, humaniora, økonomi m.m.

Foretrukken geografi:

 • Lokal
 • Regional
 • Landsdækkende

Afgrænsning i dybden

Foruden afgrænsning af målgruppen i bredden, så er det også vigtigt, at du gør dig tanker om afgrænsning af målgruppen i dybden.

Hvilke tanker skal jeg gøre mig, tænker du formentlig?

Du bør gøre dig tanker om krav og ønsker til det ideelle ansøgerfelt. Hvor fagligt dygtige bør de være? Hvilken type personlighed er vigtig? Hvad med virksomhedens forventninger til modenhed, international erfaring og måske arbejdserfaring fra andre jobs ved siden af skolegang?

Når du har gennemført denne øvelse og du har et klart billede af ideal-ansøgeren, så opnår du bedre træfsikkerhed og målopfyldelse med film i employer branding-kampagnen.

Du opnår nemlig bedre resultater når ideal-ansøgerne kan spejle sig i de medvirkende og de målrettede budskaber i filmen. Samtidig minimerer virksomheden omkostningerne forbundet med behandling af unge ansøgere, der ikke matcher virksomhedens employer brand og øvrige forventninger til elever, trainees, lærlinge og nyuddannede kandidater.

Grundlæggende bør du afgrænse målgruppen i dybden i forhold til faglighed, personlighed og erfaring.Nedenstående afgrænsnings-parametre (ikke udtømmende) kan hjælpe dig på vej:

Foretrukken faglighed:

 • Karaktergennemsnit
 • Karakterer i udvalgte fag
 • Priser og udmærkelser
 • Projekt- og opgaverelevans

Foretrukken personlighed:

 • Studiegennemførselstid
 • Lærings- og arbejdsmarkedsparat
 • Udadvendt og social
 • Analytisk
 • Detaljeorienteret
 • Mål- og resultatbevidst
 • Lederpotentiale
 • Mødestabil og loyal

Foretrukken erfaring:

 • Skole og studie i udlandet
 • Rejseerfaring
 • Engagement i frivilligt arbejde
 • Sport og fritid
 • Praktikophold i ind- og udland
 • Fritidsjob og arbejde

Så langt, så godt. Med beskrivelsen af en afgrænset målgruppe i dybden og bredden, så er du klædt godt på til en velkvalificeret og kreativ dialog om udformning af historien i den film, der skal repræsentere virksomhedens employer brand og samtidig sørge for, at virksomheden modtager det rette antal ansøgninger i den rette kvalitet.