Scroll to top

Inde bag mastodonten – Når 10 procent er studerende eller nyuddannede

De fleste genkender IBM som et globalt fyrtårn inden for IT. (I)nde (b)ag (m)astodonten er 10 % af organisationen bemandet af studerende og nyuddannede. De er nøje udvalgt og de lærer hurtigt. Derfor har de også en betydelig aktie i IBM’s forretningsudvikling.

Kom med ind bagved hos virksomheden, der har en ambition om at være Danmarks bedste studenterarbejdsplads.

Det er en ambition, der er båret frem af stærke universitetsrelationer og mange års tradition for at give tilbage til uddannelsessystemet som del af virksomhedens sociale medansvar.

Samtidig er det ikke en urealistisk ambition.

Der bliver investeret i unge talenter gennem hele fødekæden fra studentermedarbejdere til optag på velstrukturerede graduateprogrammer med praktisk on-the-job træning og parallelle uddannelsesforløb.

Det er ikke tilfældigt, at de unge studerende bliver kaldt studentermedarbejdere.De bliver behandlet ligeværdigt med andre medarbejdergrupper og de bliver hilst velkommen af ledelse og kollegaer som værdifulde aktiver for IBM.

Investeringen giver betydeligt afkast på både kort og lang sigt.

På kort sigt har det vist sig, at de unge talenter i den grad bidrager med nytænkning og forretningsudvikling.

”De formår at udfordre nye måder at gøre forretning på og anvende teknologier som ”cognitive computing” og ”internet of things” i forskellige industrier.”

Det fortæller Janet Cloos, der er Nordic Foundation Leader og ansvarlig for IBM’s graduate program.

I et langsigtet perspektiv udmønter investeringen i unge talenter sig dels i nye dygtige ledere, sælgere, konsulenter og IT-specialister internt hos IBM. Men det er også en investering i fremtidens kunder, hvis rejsen på et tidspunkt slutter hos IBM.

 

Høje krav til studentermedarbejdere

Der stilles høje krav til studentermedarbejdere hos IBM.

De indgår på lige fod med andre medarbejdere og har adgang til omtrent den samme portefølje af værktøjskasser, medarbejderudvikling, forventningsafstemning, mentorordning og kurser.

Hos IBM tages der naturligvis også højde forde studerendes primære beskæftigelse som studerende og tager hensyn til eksamensperioder med videre.

Men samtidig oplever organisationen, at de dygtige studentermedarbejdere bringer både dynamik og mangfoldighed ind på arbejdspladsen.

Sanne Urbak Rasmussen er CSR Manager og University Relations Manager hos IBM.

Hun synes det er et stort potentiale for rigtig mange virksomheder: ”De kommer med så meget drive og idérigdom. Det er et stort plus. Og vi er bevidste om, at vores studentermedarbejdere danner sig et realistisk indtryk af IBM som arbejdsplads og deler deres oplevelser med venner og andre studiekammerater samtidig med, at de bliver dygtigere og endnu mere arbejdsmarkedsparate når de afslutter deres studier.”

De høje og ligeværdige krav til de studerende gør, at de i højere grad kommer til at gøre sig selv gældende i forhold til optag på de populære graduate programmer.

 

Fokus på det ideelle talent i graduate programmerne

Hvert år rekrutterer IBM op imod 100 nyuddannede talenter fra hele Norden. De rekrutteres til forskellige forretningsområder og kommer dels fra den interne ”studenterpulje” og dels udefra.

De unge talenter bliver nøje udvalgt gennem et omfattende assessment- forløb med forskellige opgaver og aktiviteter.

”For selvom de studerende generelt er rigtig dygtige, så er det enormt vigtigt, at de matcher godt til de konkrete roller og opgaver i jobbet”, forklarer Janet Cloos

 

Induktion med innovation og salgstræning

De nøje udvalgte kandidater fra hele Norden gennemfører et induktionsforløb med introduktion til IBM. De bydes velkommen af ledelsen, der løbende ”holder døren åben” for de unge talenters ideer og forslag.

Det følgende og omfattende uddannelsesprogram består af løbende integration i jobbet, hvor ”on-the-job” træning er et væsentligt element.

Gennem uddannelsesprogrammet gennemfører de unge også det populære 18-ugers salgstræningsforløb sammen med ledere og andre graduates fra hele Europa. Derudover udnyttes de unges viden, idérigdom og kreativitet til case-baserede øvelser i nye innovative måder at ”go-to-market”.

Case-øvelserne har afsæt i konkrete forretningsmæssige udfordringer og gennemføres i tværfaglige hold under tidsmæssigt pres. Processen afføder typisk brugbar innovation, hvor de unge er med til at gøre en konkret forskel for IBM. Samtidig får de dyb kundeforståelse og får øvet sig i præsentationsteknik.

Den populære salgsskole består af fire workshops af fire dages varighed. Hertil kommer forberedende selvstudier og gruppe opgaver.

På salgsskolen får de unge talentfulde graduates lejlighed til at afprøve salgsteknikker, spørgeteknik og lytteteknik i rollespil med erfarne salgsledere fra hele Europa, der giver dem konstruktiv feedback til forbedringer i dagligdagens job-rolle.

Konkurrencen er intensiveret

Konkurrencen om de dygtigste unge talenter er blevet mere intensiv og de seneste år har sociale medier vokset som kommunikationskanal i kampen om tiltrækning af det rette talent.

Det vurderer CSR Manager & University Relations Manager, Sanne Urbak: ”Den meget omtalte mangel på kvalificeret arbejdskraft er også nået frem til de dygtige kandidater, der er meget bevidste om deres værdi i forhold til konkurrencesituationen. Vi kan godt mærke, at vi skal slibe saven og i øvrigt være til stede der, hvor vi kan komme i kontakt med de rette unge. Det gælder også på de sociale medier, der har påvirket vores måde at arbejde med employer branding.”